ADHD37's Blog

รับปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิทุกแบบ

Posted on: February 3, 2010

รับปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิทุกแบบ

โดย คุณรินดา ค่ะ ผู้คร่ำหวอดและมีความคุ้นเคยกับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้านสมาธิมานับสิบปีค่ะ

เด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิ คงสร้างความวุ่นวายใจให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมาก จนกระทั่งเกิดความวุ่นวายภายในบ้านได้นะคะ การที่เด็กมีปัญหาทางด้านสมาธิ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาการป่วยที่เกิดจากสารเคมีในสมองเด็กเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบภายนอก หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยรอบตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นการดูแล การเลี้ยงดู การดำเนินชีวิตของเด็ก ก็ล้วนแต่กระตุ้น หรือเป็นส่วนเสริมให้เด็กมีอาการมากขึ้นเป็นลำดับได้ค่ะ

หลากหลายบ้านตัดสินใจแก้ปัญหาให้กับลูกๆ หรือเด็กที่อยู่ในภาวะผิดปกติด้านสมาธิด้วยการพาไปหาคุณหมอ และจบลงที่การกินยา การกินยาก็ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็ว เห็นผลได้ทันใจค่ะ เพียงแต่ว่า เป็นการรักษาที่ไม่ได้เป็นการรักษาที่ถาวร และก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ลูกหรือเด็กๆ เหล่านั้นจะสามารถอยู่และใช้ชีวิตได้เองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือช่วยที่เรียกกันว่า “ยา”

การรักษาด้วยยา จะส่งผลแก่ผู้ปกครองเป็นที่แน่นอนค่ะ หากยานั้นขาดตลาดเมื่อใด ท่านผู้ปกครองหลายท่านคงกังวลใจกันเป็นอย่างมาก เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของลูกๆ หรือเด็กเหล่านั้นได้ และการรักษาด้วยยา ก็ทำให้เด็กนิ่งได้ ในขณะที่ยานั้นออกฤทธิ์บังคับอยู่ และเมื่อหมดฤทธิ์ยา เด็กๆก็จะกลับมาสู่ภาวะที่เป็นปัญหา เหมือนด้งปกติก่อนรับประทานยา และหากเด็กเหล่านั้นยังมีอาการผิดปกติที่รุนแรงมากขึ้น การใช้ยาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งนั่นก็หมายถึง การเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองมากขึ้นเช่นกันค่ะ

แต่ ณ วันนี้ การบรรเทาอาการ หรือการปรับพฤติกรรมเด็ก ให้รู้จักใช้ชีวิตในภาวะสมาธิที่ค่อนข้างเป็นปกติที่สุด ก็ถือได้ว่าเป็นอีกแนวทาง ที่จะช่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสมาธิในทุกๆ รูปแบบ ได้มีวิถีทางดุจดังเช่นเด็กปกติทั่วไป และก็ไม่เป็นปัญหากับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมของเด็กเองด้วยค่ะ ซึ่งการปรับพฤติกรรมนี้ เปรียบเสมือนทางเลือกใหม่ให้กับเด็กที่มีปัญหาด้านสมาธิอีกวิธีหนึ่งที่หลายๆ ท่านอาจยังมองไม่เห็นได้เด่นชัด การปรับพฤติกรรมนี้ ต้องใช้ผู้ดูแลที่มีความเข้าใจต่อภาวะทางด้านสมาธิที่บกพร่องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสมาธิสั้น หรือภาวะทางสมาธิที่ก่อให้เกิดปัญหากับคนรอบข้าง และภาวะความเสี่ยงในการมีปัญหาทางด้านสมาธิของเด็กคนใดคนหนึ่งนั้น ในระยะยาวหากเรามองให้ดีๆ ภาวะที่เด็กนั้นไม่ได้รับการบำบัดอาการให้ดีขึ้น หรือหากท่านผู้ปกครองและผู้ดูแล ได้ละเลยการบำบัดอาการเด็กไปแล้ว ก็อาจส่งผลสะท้อนกับตัวเด็กโดยตรงในด้านการใช้ชีวิตกับสังคมส่วนรวม เด็กอาจมีภาวะขาดความมั่นใจ และเกลียดสังคมในขณะที่เด็กนั้นได้เติบโตขึ้นมา

ณ วันนี้ผู้เขียน ได้ทำการศึกษาด้านการบำบัดพฤติกรรมเด็กในหลากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง และขอทำความเข้าใจแก่ผู้ที่อาจสงสัยว่าคือการบำบัดในแนวทางใดนะคะ ผู้เขียนขอบอกว่า ผู้เขียนศึกษาการบำบัดและทำในลักษณะด้านการศึกษาอาการ และเน้นการปฏิบัติในเชิงศึกษาพฤติกรรมค่ะ ดังนั้นจึงไม่ใช่การรักษาด้วยยา ดุจดังเช่นคุณหมอทั่วไป ก็อย่างที่ได้เคยกล่าวให้ฟังข้างต้นว่า เกิดจากการทำงานและคร่ำหวอดอยุ่ในวงการที่มีเด็กสมาธิสั้นอยู่ด้วยตลอดค่ะ จึงได้ทำเป็นกรณีศึกษาและเก็บเกี่ยวสาระรายละเอียดมาเป็นลำดับค่ะ และจากประสบการณ์ซึ่งได้ทำการบำบัดพฤติกรรมเด็กที่มีภาวะเสี่ยงทางสมาธิบกพร่องในด้านต่างๆ และยังรวมไปถึงการนำกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีเพียงหลักสูตรในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังได้นำหลักการปฏิบัติของต่างประเทศในหลากหลายวิธีมาใช้กับเด็กไทยในทุกวันนี้แล้วค่ะ และในการศึกษาอย่างต่อเนื่องของผู้เขียนนั้น ทำให้แนวทางการบำบัดพฤติกรรมได้มีแนวทางที่หลากหลาย และกว้างออกไป เพื่อที่จะครอบคลุมภาวะเสี่ยงด้านสมาธิและพฤติกรรมที่ผิดปกติในหลากหลายด้านเพิ่มเติมไปในหลายๆ ระดับด้วยค่ะ

การปรับพฤติกรรมของผู้เขียนนี้ ไม่ได้มีการใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมค่ะ เราจะทำการปรับพฤติกรรม และยึดหลักทีว่า เราปรับที่หัวใจ และสิ่งที่เด็กปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะ เพราะการที่ผู้เขียนจัดคอร์สปรับพฤติกรรมขึ้นมานั้น ก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับท่านที่ไม่ต้องการให้ลูก หรือเด็กๆ ต้องรักษาด้วยยาเพียงวิธีเดียวเท่านั้นค่ะ และการรักษาอาการผิดปกติใดๆ ที่ไม่ใช้ยา และสามารถทำได้อย่างถาวร ถือว่าเป็นหัวใจการรักษาที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

หากท่านใดมีความสงสัยในเรื่องภาวะความบกพร่องทางด้านสมาธิของเด็กในการดูแลของท่าน หรือท่านที่ได้รับข้อมูลมาว่า ลูกของท่านเป็นเด็กสมาธิสั้น หรือท่านที่มีความไม่แน่ใจว่า เป็นภาวะสมาธิสั้นจริงหรือไม่ สามารถติดต่อขอนัดพบเจอ เพื่อพูดคุยและสอบถามกับผู้ที่ทำกิจกรรมบำบัดนี้ได้โดยตรงค่ะ

ผู้เขียนขอรับการติดต่อสื่อสารทางด้าน E-mail เป็นลำดับแรกค่ะ และเมื่อนัดเวลาตรงกันแล้ว ก็สามารถนัดเจอและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

E-mail address:     bearkids@live.com

แล้วเรามาแก้ปัญหาเด็กๆ ที่มีภาวะเสี่ยงด้านสมาธิด้วยกันนะคะ ไม่มีอะไรยากเกินความตั้งใจของเราทุกคนค่ะ และในบทความถัดไป ก็จะได้อ้างถึง “สมาธิสั้นในผู้ใหญ่” ด้วยนะคะ อย่าลืมมาติดตามกันต่อนะคะ

คุณรินดา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • pol ooga: เป็นความรู้ที่ดีมากเลยครับ
  • สัมมนา: ได้ความรู้ดีคับ

Archives

%d bloggers like this: